Tel:        08.6654.7878 Hotline: 0909 334 586
  • Kinh doanh 1: 0909.334.586
  • Kinh doanh 2: 0908.235.289
  • Kinh doanh 3: 0909.806.235
  • Kinh doanh 4: 0909.334.586

Tin tức

Chất lượng in catalogue đánh giá được năng lực nhà in
21/02/2014

Các nhân tố chất lượng in ấn, in sổ tay, in catalogue điều quyết định tới tất cả các sản phẩm in ấn hiện nay mà chúng ta bung ra thị trường, cần phải nếm trải đủ các lời lẽ và qua đó để đánh giá được chất lượng thực tại của chính nhà in mình đang hoạt động như thế nào.

Thực ra in ấn hay in catalogue phải bao hàm cả 4 lĩnh vực, còn chất lượng in ấn của hoạt động và quá trình in ấn trực tiếp chỉ là bộ phận. Song đó là bộ phận chất lượng trung tâm, quan trọng nhất, có ý nghĩa mục đích và những lĩnh vực kia phải phục vụ cho việc đạt được chất lượng mong muốn ở đây.

Chất lượng in catalogue phản ánh tập trung tình trạng và cấp chất lượng chung của toàn bộ nhà in ấn, và xét về nguyên tắc nó thống nhất với chất lượng quản lí thì chất lượng tổ chức sản xuất in catalogue, kinh doanh - tiếp thị, đào tạo - nghiên cứu - phát triển.

Nếu không có sự thống nhất chất lượng giữa 4 lĩnh vực, thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng ở lĩnh vực nào đó còn tồn tại vấn đề chất lượng chưa được giải quyết, hoặc ở lĩnh vực nào đó có hiện tượng chất lượng giả tạo Nếu đã thừa nhận sản phẩm in ấn là hiện tượng đa chất lượng và chất lượng in ấn, in catalogue là hiện tượng đa nhân tố thì những định nghĩa qui chất lượng vào bất cứ yếu tố riêng lẻ nào trong quá trình sản xuất in, qui chất lượng cho một yếu tố riêng lẻ nào của sản phẩm in ấn.

Đều sẽ thiếu thuyết phục về in catalogue.Chất lượng của sản phẩm in chưa phải là chất lượng in ấn, vì quá trình sản xuất in như một hệ thống bao gồm ít nhất 3 khâu: đầu vào, quá trình thực hiện và đầu ra. Cả 3 khâu này đều chứa những nhân tố chất lượng in. Và mỗi lĩnh vực chủ yếu của hoạt động in đều có đủ 3 khâu nói trên. Đầu vào của quản lí in khác đầu vào của quá trình in, khác đầu vào của kinh doanh - tiếp thị, khác đầu vào của đào tạo - nghiên cứu - phát triển.

Khâu thực hiện và khâu đầu ra của từng lĩnh vực in ấn, in catalogue, in sổ tay này cũng khác nhau. Chẳng hạn, sản phẩm của quản lí in là thành tựu phát triển nhà in, trình độ quản lý, nhân lực…, còn sản phẩm in lại là lợi ích thiết thực xét về mặt kinh tế và sự thừa nhận của khách hàng, và sản phẩm của đào tạo - nghiên cứu - phát triển lại là tay nghề và đạo đức của người thợ v.v…

Tag:

     

Các tin khác


Tag: