Tel:        08.6654.7878 Hotline: 0909 334 586
  • Kinh doanh 1: 0909.334.586
  • Kinh doanh 2: 0908.235.289
  • Kinh doanh 3: 0909.806.235
  • Kinh doanh 4: 0909.334.586

Tin tức

Mô hình nhà in đạt chuẩn
21/02/2014

Từ xa xưa tới này ngành in ấn là một trong những lĩnh vực mà rất nhiều nhà đầu tư ngó nghiêng thăm dò muốn bước chân vào, nhưng bên cạnh đó nói và làm là một chuyện không hề dễ chút nào đối với các thương nhân hiện nay.

Từ trước đến nay ngành in ấn, in catalogue mà chúng ta hay nói nhiều về chất lượng in ấn thông qua các sản phẩm in ấn trong một bối cảnh cụ thể và có nhiều yếu tố cảm tính do chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá qua những sản phẩm như in catalogue, in tờ rơi, in sổ tay…. Thực ra, chất lượng in ấn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và cần phải được xem xét trong một hệ thống quản lý chất lượng.

Dù rất đa dạng về in ấn, in catalogue, song không có một hệ thống quản lý chất lượng nào là bản sao giống hệt của hệ thống khác do các đặc điểm thực tiễn của nó trong mỗi thời kỳ mỗi khác và đó cũng là điều mà ngành in ấn đau đầu như hiện nay. Ở nước ta, các điều kiện để hình thành mô hình nhà in chất lượng cao còn chưa rõ nét và cần phải làm rõ một vài yếu tố trước khi xác định.

Nếu tiếp cận hệ thống và tổng thể thì phải thừa nhận chất lượng in ấn là khách thể phức tạp, đa chất lượng. Chất lượng in được tạo ra từ hàng loạt những yếu tố vật chất và tinh thần có thể quan sát và cảm nhận được.

Đó là các nguồn lực người, vật chất, hoạt động, quan hệ, môi trường sản xuất, kết quả hay sản phẩm, được tính ít nhất trong 4 lĩnh vực: quản lí, tổ chức sản xuất, kinh doanh - tiếp thị, đào tạo - nghiên cứu - phát triển in catalogue. Mỗi một trong số những yếu tố này đều chưa phải là chất lượng in, mà chỉ khi tất cả được tổ chức một cách tổng thể thành hệ thống thì chúng mới tạo nên chất lượng in. Đây là quan niệm rộng về cơ cấu các lĩnh vực hoạt động trong ngành in ấn.

Nhưng thông thường in catalogue, chúng ta thường chú ý nhiều nhất đến lĩnh vực hoạt động của nhà in và khách hàng, tức là tạo ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, và thường hướng các mục tiêu chất lượng vào lĩnh vực này.

Tag:

     

Các tin khác


Tag: