Tel:        08.6654.7878 Hotline: 0909 334 586
  • Kinh doanh 1: 0909.334.586
  • Kinh doanh 2: 0908.235.289
  • Kinh doanh 3: 0909.806.235
  • Kinh doanh 4: 0909.334.586

Tin tức

Tiêu chi đánh giá một cơ cở in ấn, in catalogue
26/02/2014

Đối với một cơ sở in ấn, in catalogue có thể đánh giá chất lượng theo một số tiêu chí chính như sau:

1- Quá trình sản xuất và bộ máy tổ chức sản xuất của công ty in ấn, in catalogue đó.

2- Các nhân viên phải có trình độ chuyên môn và đạo đức làm trong cơ sở.

3- Tiêu chi thứ 3 là cơ sở kĩ thuật, cơ sở vật chất.

4- Có phương pháp và công nghệ in ấn, in catalogue mới.

5- Chất lượng sản phẩm của cơ sở đó làm ra.

6- Hiệu quả và thành tựu quản lí nhà in ấn, in catalogue cũng như lãnh đạo và quản lí quá trình in.

7- Khả năng phát triển các năng lực của cơ sở in ấn, in catalogue.

Có thể coi hiệu quả của từng giai đoạn sản xuất là đơn vị cơ sở của chất lượng in ấn, in catalogue. Bởi vì nó chứa đựng tất cả nhân tố chất lượng, hiệu quả của cơ sở in ấn, in catalogue nhưng chất lượng đó sẽ được giới hạn trong phạm vi và cấp độ nào đó.

Chất lượng in luôn gắn liền với hiệu quả của cơ sở in ấn, in catalogue đó. Một nhà in mà kém hiệu quả thì dỉ nhiên chất lượng in sẽ không tốt. Vì vậy, chất lượng mà nhà in ấn, in catalogue có thể được xác định bằng cách đánh giá ở các tiêu chí trên.

Tag:

     

Các tin khác


Tag: