Tel:        08.6654.7878 Hotline: 0909 334 586
  • Kinh doanh 1: 0909.334.586
  • Kinh doanh 2: 0908.235.289
  • Kinh doanh 3: 0909.806.235
  • Kinh doanh 4: 0909.334.586

Tin tức

TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGÀNH IN ẤN
25/02/2014

Chất lượng của sản phẩm được in ấn ra là thuộc tính bản chất xác định sản phẩm đang là chính nó chứ không phải là sản phẩm khác.

Nếu sản phẩm in ấn đang tồn tại hiện thực thì đương nhiên nó có chất lượng. Khi mất giá trị thì sản phẩm biến thành sản phẩm khác mang chất lượng khác. Nếu là nhà in ấn thì sản phẩm in catalogue nào cũng có chất lượng cao thấp khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chất lượng in catalogue không phải hoàn toàn đạt hiệu quả cũng có thể là đạt hay không đạt, cao hay thấp. Khi giá trị sản phẩm in ấn quá thấp đến giới hạn không thể chấp nhận thì thì chất lượng sản phẩm cũng thay đổi.

Tiêu chuẩn xác định chất lượng in ấn là phải dựa theo chuẩn chung phù hợp với thực tế. Và xác định tiêu chuẩn in catalogue mang tính tổng thể phải dựa vào nhu cầu thực tiễn của khách hàng.

Tag:

     

Các tin khác


Tag: